Om Lifeplan

Lifeplan är en verkligt oberoende pensionsrådgivare, som använder vetenskapliga modeller för att göra individanpassade analyser och råd.

Pensionssparare skiljer sig för mycket åt inbördes för att kunna delas in i ett fåtal grupper, samtidigt som upplägget kallas ”rådgivning”. Två 40-åringar kan skilja sig åt så mycket att de ska få helt olika placeringsråd. Därför gör Lifeplan en personlig analys för varje kund.

Vi förlitar oss inte på tur i pensionsförvaltning. Därför fokuserar vi på långsiktig fondutvärdering, tillgångsallokering och riskspridning. Vi analyserar, dokumenterar, utvärderar, följer upp och justerar placeringsvalen och risknivån för att maximera din pension.

Lifeplan är en helt oberoende rådgivare och tar inte emot några som helst provisioner eller kickbacks från andra bolag. Vår enda intäkt är den din arbetsgivare eller du själv betalar. Detta garanterar att våra analyser och råd är för dig och inte någon annan. Lifeplan är grundat av forskare från Handelshögskolan i Göteborg och använder vetenskapliga metoder som länge med framgång tillämpats av stora finansiella institutioner.