FAQ - Vanliga frågor och svar

Jag har skickat in de placeringsråd jag fått av er. Vad behöver jag göra nu?

När du skickat in de placeringsråd du fått av Lifeplan behöver du inte göra något mer - Lifeplan skickar ut nya placeringsråd när det behövs (ca 1-3 gånger per år). Har du däremot exempelvis fått en förändrad lön, vill ändra riskbenägenhet eller pensionsålder - logga då in till Lifeplan och ändra dessa uppgifter snarast. Därmed blir också nästa placeringsråd från Lifeplan optimerat med hänsyn till de nya förutsättningarna.

Jag har missat att genomföra de placeringsråd ni skickat ut - vad gör jag?

Om du dröjt för länge efter ett utskick eller helt missat ett utskick med placeringsråd så rekommenderar vi att du loggar in till Lifeplan och själv hämtar ut nya färska placeringsråd. Placeringsråden är naturligtvis mer korrekta ju färskare de är.

Första gången jag gick in under menyalternativet "Placeringar & rådgivning" fick jag svara på ett antal frågor, nu kommer jag direkt till en översikt - vad har hänt?

Den första gången du loggar in och vill ha råd så vill vi gärna verifiera de uppgifter vi har om dig. Har vi väl fått verifierat dessa uppgifter från dig en gång så behöver du inte gå igenom dessa frågor igen. Nästa gång du loggar in får du en översikt, och om du vill kan du ändra dina inställningar eller skapa ett nytt råd.

Jag ser i översikten över mina försäkringar att det finns en försäkring som jag inte får fondråd i. I kolumnen "förvaltning" står det "traditionell" för denna försäkring. Varför får jag inte fondråd i den försäkringen?

En traditionellt förvaltad försäkring är en typ av försäkring där försäkringsbolaget förvaltar hela försäkringen och dess kapital. I den försäkringen kan därför inte fondråd ges. Lifeplan tar dock hänsyn till kapitalet och hur det förvaltas i denna försäkring när fondråden ges för fondförsäkringarna.

Jag har bara fått placeringsråd vid ett tillfälle - hur ofta skickar ni ut placeringsråd?

Lifeplan analyserar kontinuerligt dina placeringar och skickar automatiskt ut placeringsråd till dig när vi ser att behov finns. Normalt kommer du få nya placeringsråd 1-3 gånger per år, att byta placeringar oftare än så har ingen effekt.

Måste jag verkligen genomföra alla fondråd som jag fått blanketter för?

Ja, för att ge dig ett så tryggt sparande och hög pension som möjligt anpassas råden utifrån de förutsättningar som gäller i just dina försäkringar (t.ex. kan samma fond kosta olika mycket i två olika försäkringar). Råden ger dig en total risk i ditt pensionssparande som överensstämmer med din riskbenägenhet. Placeringsråden för enskilda fondförsäkringar och placeringar kan dock ha en helt annan risknivå. Råden måste således ses i sin helhet och det är därmed mycket viktigt att du genomför alla de förändringar som vi föreslår för dig.

Hur får jag råd för mitt IPS-innehav?

IPS är inte en pensionsförsäkring utan en bankprodukt, vilket gör att vi inte alltid får in den informationen från försäkringsbolagen. Saknar du ett IPS-sparande i översikten över ditt pensionssparande, så meddela oss detta på adressen radgivning@lifeplan.se. Ange då dina personuppgifter samt vilken produkt som detta gäller.

Varför får jag inte råd i mina kapitalförsäkringar?

Lifeplan ger endast råd om pensionssparande och därmed får du inte råd i den typ av kapitalförsäkring som saknar koppling till pension. Finns det en koppling till pensionen kan du ange att du vill ha med kapitalförsäkringen i placeringsrådgivningen.

Jag tror inte jag har fått några placeringsråd från er. Hur kan jag säkerställa att e-post från er inte fastnar i mitt skräppostfilter?

Lägg till domänen "@lifeplan.se" som betrodd avsändare i ditt e-postprogram. I exempelvis Outlook gör du detta under menyn Skräppost > Skräppostalternativ. Klicka på fliken "Betrodda avsändare" och sedan på "Lägg till...". Ange "@lifeplan.se" och klicka OK. E-post skickad från Lifeplan kommer nu inte fastna i ditt skräppostfilter.